JVM-testbana (25/05/2019)
Category: Training
Map/area: Valstad
Country: Västergötland
Distance: 5.51 km
Time: 47:22
Average HR: 146
Maximum HR: 177
Joggade runt JVM-testbanan efter det att junisarna sprungit. Ganska sega backar och hygget vid 5-9:an var nyröjt och trist att springa i.
Show comments (0)
 
JVM-testbana (25/05/2019) JVM-testbana (25/05/2019)