OL- och stiglöpning del 2 (08/07/2018)
Category: Training
Map/area: Kärkevagge
Country: Norrbotten
Distance: 11.22 km
Time: 122:16
Average HR: 145
Maximum HR: 173
Efter Ol-kartan sprang jag vidare på den kulliga sluttningen mot Trollsjön. På vissa ställen var det väl mycket med stenblock. Trollsjön var fantastik blå. Mestadels stig tillbaka.
Show comments (1)
 
OL- och stiglöpning del 2 (08/07/2018) OL- och stiglöpning del 2 (08/07/2018)