Tallhedspromenad (23/07/2017)
Category: Training
Map/area: Slind
Country: Västerbotten
Skrev ut kartan från Skellefteåkartan och la till kommunens 1-meters ekvidistans. Det gick hyfsat att läsa 1-meterskurvorna förutom i början där det var väldigt platt och diffust. Det framgick heller inte på det flesta ställen där det var gropar. Hade nog varit svårt att få till det i löpsfart.
Show comments (0)
 
Tallhedspromenad (23/07/2017)