Sumpan Rogaine (15/01/2017)
Category: Training
Map/area: Lilljansskogen
Country: Stockholm
Distance: 20.45 km
Time: 130:09
Roganingen gick tillsammans med StOF juniorträff. Bitvis jobbig skarsnö, bitvis barmark och riktigt hala stigar. Tur att man valde metalldubb.Överskattade längden och insåg när jag var längst norrut att jag inte skulle hinna. Bommade tiden med 10 minuter. Parklass även denna gång med Alexandr
Show comments (0)
 
Sumpan Rogaine (15/01/2017) Sumpan Rogaine (15/01/2017)