Fokus-bana (03/06/2016)
Category: Training
Map/area: Clermont-Ferrand
Country: Frankrike
Distance: 6.77 km
Time: 81:46
Tanken innan var att jag verkligen skulle hålla fokus.Det gick bra i början, men mot sexan slappande jag av lite när jag skulle gena mot stigen. Sedan var jag lost. Kon fram till kontrollpunkten efter ett tag men var fortfarande osäker. Kartan var väldigt ojämn så hur jag än försökte lokalisera mig runt kontrollen fick jag inget att stämma. Får nog delvis skylla på kartan. Till 18:e förstod jag att jag gick över stigen på den norra åsen. Men kunde ändå inte orientera fram till kontollen och läste in mig på helt fel ställe. Sammanfattningsvis så kunde jag inte hålla fokus som var meningen. Det gröna var inte så farligt grönt
Show comments (0)
 
Fokus-bana (03/06/2016) Fokus-bana (03/06/2016)