Sumpan Rogaine översikt (16/01/2016)
Category: Training
Map/area: Ursvik
Country: Stockholm
Distance: 20.2 km
Time: 121:12
Översikt över alla kartdelar. Det var lite bökigt att hålla reda på alla kartor när man sprang och det var tur när man såg när man tappade någon.
Show comments (2)
 
Sumpan Rogaine översikt (16/01/2016) Sumpan Rogaine översikt (16/01/2016)