Laserkartaträning (14/11/2015)
Category: Training
Map/area: Malmen-Skytteholm
Country: Stockholm
Sprang på den första karta jag skapat av laserdata utan rekognosering (den första rekade kartan med laserdata ritade jag 2004). Riktigt fina berghällar i början och på slutet bitvis fin tallhed med gamla igenväxta grustag. Det var dock svårt ibland att orientera i berghällsområdet där det i bland inte stämde så bra. Sjuan var jag inte riktig framme vid och då blev det också fel till åttan.
Show comments (0)
 
Laserkartaträning (14/11/2015)