Natt-DM (02/09/2011)
Category: Competition
Map/area: Gustavsberg
Country: Stockholm
Discipline: H50
Hade varit sjuk en och en halv vecka så formen var inte den bästa. Jobbigt i backarna. Gick hyfsat i början med bara lite småbommar. Mot 6:an belv det dock lite fel. Tog kompass från ängen gick över bäcken förbi en brant med en kontroll och bara upp på berget. men berget kom aldrig. Tittade igen på kompassen ordentligt och så att pilen var åt fel håll. Först trodde jag att den hade polvänt, men jag hade faktiskt vänt 180 grader. Läste sedan in mig på gläntan. Man skall inte springa natt med en stor blåsa i kompasshuset. Kartan kan inte vara reviderad på de senaste 20 åren (undantag av golfbanan) En stigrevidering är på plats.
Show comments (0)
 
Natt-DM (02/09/2011)